Piesakies festivāla Icebreakers'22 10 000 EUR grantu konkursam

Arī šī gada festivāla ietvaros notiks biznesa ideju konkurss, kura laikā komandām ir iespēja prezentēt savas biznesa idejas un sacensties par 10 000 EUR.  
Piedalīties konkursā aicināti biznesa ideju autori, kuriem ir vēlme iesaistīties inkubatora jaunajā sezonā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.  Granta finansējums tiks sadalīts starp - daudzsološākajām idejām, kuras vērtēs īpaši izraudzīta komisija.
Potenciālie dalībnieki aicināti pieteikties konkursam līdz 25. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu.

grantu konkursa pieteikuma anketa

Piesakoties 10 000 EUR grantu konkursam, dalībnieks kļūst par LU Studentu Biznesa inkubatora dalībnieku. LU Studentu Biznesa inkubators uzņem komandas, kur vismaz 50% no komandas sastāva ir LU studenti, darbinieki, pētnieki vai pēdējo divu gadu absolventi.
Ja tev ir radušies papildus jautājumi, raksti tos uz biznesainkubators@lu.lv

Kļūstot par inkubatora dalībnieku, personas apliecina, ka:
• Ievēros LU studentu Biznesa inkubatora nolikumu un Biznesa inkubatora darbības noteikumus.
• Uzņemsies pilnu atbildību par Latvijas Universitātei, t.s. Biznesa inkubatoram nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies personas vainas dēļ, un apņemsies segt visas ar to saistītās izmaksas.
• Saņemot LU studentu Biznesa inkubatora atbalstu, apliecina, ka, kļūstot par veiksmīgu uzņēmēju, pēc iespējas ieguldīs atpakaļ Biznesa inkubatorā, lai palīdzētu nākamiem jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu, līdzīgi, kā inkubators palīdzēja konkrētajai personai.

Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: ej.uz/nolikumsbi

Bieži uzdotie jautājumi

Kas var pieteikties?

Pieteikties konkursā ir aicināti biznesa ideju autori, kuri vēlās iestāties inkubatorā jaunajā sezonā 2022./2023. ak. gadā.

Cik komandas tiks pieņemtas dalībai?

10 komandas varēs prezentēt savas biznesa idejas uz Icebreakers'22 galvenās skatuves, kuras vērtēs uzaicinātā žūrija.
Ja būs vairāk nekā 10 pieteikumu, aicināsim visas komandas piedalīties atlases kārtā, kur LU Biznesa inkubators atlasīs tās 10 komandas, kuras piedalīsies finālā. Atlases kārta notiks 3. oktobrī.

Kas jāiekļauj prezentācijā?

Komandām tiks dotas 5 min prezentācijai, kuru laikā nepieciešams izklāstīt:
1) Biznesa ideja un problēma, ko tā atrisina;
2) Komanda un komandas kompetences;
3) Konkurenti un konkurētspējīgā priekšrocība;
4) Nepieciešamais finansējums un finansējuma izlietojuma mērķis;
5) Atskaites punkti un termiņi, lai sasniegtu mērķi;
6) Biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko virzāties;

Kādi ir vērtēšanas kritēriji?

Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē pretendentus pēc pieteikuma, prezentācijām un atbildēm uz jautājumiem klātienē, katru komandu vērtējot 5 baļļu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:
1) Jaunieveduma līmenis;
2) Izaugsmes potenciāls;
3) Konkurētspēja;
4) Komandas atbilstība;
5) Realizācijas iespējamība.

Kas atbalsta grantu konkursu?

Grantu konkurss notiek pateicoties "Biznesa ideju fondam". Tas ir izveidots 2014. gadā, pateicoties LU studentu Biznesa inkubatora lielākā mecenāta Džona Medvecka iniciatīvai. Gadu laikā to ir atbalstījuši vairāk nekā 96 Latvijas un ārzemju uzņēmumi un privātpersonas, kuru vidū ir Džons Medveckis, Driehaus ģimene, LMT Retail&Logistics, "Inbox.lv, "Accenture Baltics", "Luminor Latvija", Evita Lune, Aija Lāce u.c.
Visus ziedojumus administrē Latvijas Universitātes fonds.