Privātuma atruna

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Par šīs tīmekļa vietnes datu apstrādi atbildīgā iestāde ir:
Latvijas Universitāte
Reģ.  Nr. 3391000218
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija

Datu vākšanas un uzglabāšanas mērķis ir nodrošināt reģistrācijas procesu, nodrošināt pasākumu popularizēšanu un komunikāciju ar dalībniekiem. Apstrādājamie un glabājamie dati ir: vārds, uzvārds, e-pasts, augstskolas nosaukums, uzņēmums/organizācija.

Personas datu glabāšana

Latvijas Universitāte apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Fotogrāfiju un video glabāšana un izmantošana

Ņemiet vērā, ka pasākumos (festivālā un iesildošajos pasākumos) var tikt uzņemtas fotogrāfijas un video materiāli, kuri var tikt izmantoti mūsu mājas lapā (www.icebreakers.lv, www.lu.lv, biznesainkubators.lu.lv), Youtube un sociālo tīklu kontos (Facebook, LinkedIn, Instagram), lai uzlabotu informētību par mūsu pasākumiem. Ja jūs neapmierina kāds publicēts materiāls, kurā ir jūsu attēls, varat mūs informēt, un mēs turpmāk neizmantosim šādu attēlu.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daļa datu apstrādes ir iespējama tikai ar jūsu izteiktu piekrišanu. Jūsu jau izsniegtās piekrišanas atsaukšana ir iespējama jebkurā laikā. Atcelšanai pietiek ar vienu e-pasta ziņojumu uz mājaslapā norādīto adresi. Pirms atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumība paliek nemainīga.

Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā iestādē

Datu apstrādes sūdzības gadījumā sazinieties ar Latvijas Universitātes datu aizsardzības speciālistu, rakstiet uz – datu.specialisti@lu.lv.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības uz to, ka dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai automatizēti līguma procesa izpildē, tiek nodoti jums vai trešajām personām. Tiek nodrošināta tādu datu nodošana, kas jāsniedz mašīnlasāmā formātā. Ja ir vēlama tieša datu pārsūtīšana citai personai, tas tiks darīts tikai tiktāl, cik tas ir tehniski iespējams.

Tiesības uz informēšanu, labošanu, bloķēšanu, dzēšanu

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt informāciju par jūsu saglabātajiem personas datiem, datu avotu, to saņēmēju un datu apstrādes mērķi, un, ja nepieciešams, tiesības labošanai, bloķēšanai vai dzēšanai. Šajā sakarā un jebkādu papildu jautājumu gadījumā par personas datiem jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums, izmantojot norādītās iespējas.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura pārsūtīšanu, ko jūs mums nosūtāt, mūsu vietne izmanto SSL resp. TLS šifrēšanu. Tas nodrošina datu, kas tiek ievadīti, izmantojot šo vietni, drošību un padara tos nelasāmus trešajām personām. Šifrēto savienojumu var atpazīt pēc adreses joslas “https://” pārlūkprogrammā vai slēdzenes ikonas pārlūkprogrammas joslā.

Servera žurnālfaili

Vietnes nodrošinātājs apkopo un saglabā servera žurnālfailos informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūta mums. Tā ir:
- Valsts, pilsēta
- Iekārta
- Novirzītāja URL
Tie nav apvienoti ar citiem datu avotiem. Šo datu apstrādes pamats ir VDAR 6.panta pirmās daļas  b) apakšpunkts, kas ietver datu apstrādi, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma pasākumus.

Facebook Pixel izmantošana

Mēs savā vietnē izmantojam “apmeklētāja darbības pikseļus” no Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook).

Tas ļauj izsekot lietotāju uzvedību pēc tam, kad viņi ir novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz Facebook reklāmas. Tas ļauj mums izmērīt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos. Šādi savāktie dati mums ir anonīmi, t.i., mēs neredzam atsevišķu lietotāju personas datus. Taču šos datus glabā un apstrādā Facebook. Facebook var saistīt šo informāciju ar jūsu Facebook kontu un izmantot to saviem reklāmas nolūkiem, saskaņā ar Facebook datu lietošanas politiku https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs varat atļaut Facebook un tā partneriem izvietot reklāmas Facebook un ārpus tā. Šiem nolūkiem sīkfaili var tikt saglabāti arī jūsu datorā.

Šī pakalpojuma izmantošanas tiesiskais pamats ir VDAR 6.panta pirmās daļas  f) apakšpunkts. Jūs varat iebilst pret savu datu vākšanu, izmantojot Facebook pikseļus, vai pret jūsu datu izmantošanu Facebook reklāmu rādīšanai, sazinoties, izmantojot šo adresi: http://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook ir sertificēts saskaņā ar Privātuma vairoga līgumu un tādējādi garantē atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojuma konfidencialitātes politika

Mūsu vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics izmanto "sīkfailus". Tie ir mazi teksta faili, kurus jūsu tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē un ļauj analizēt vietnes lietojumu. Sīkdatņu radītā informācija, kā izmantojat mūsu vietni, tiks nosūtīta uz Google serveri un tajā saglabāta. Servera atrašanās vieta parasti ir ASV.

Google Analytics sīkfailu iestatījums ir balstīts uz VDAR 6.panta pirmās daļas  f) apakšpunktu. Kā šīs vietnes operatoram, mums ir likumīgas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu mūsu tīmekļa piedāvājumu un, iespējams, arī reklāmu.

IP anonimizācija

Mēs izmantojam Google Analytics ar iespējotu IP anonimizācijas funkciju. Tas nodrošina, ka Google saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās līgumvalstīs līdz Eiropas Ekonomiskās zonas līgumam, pirms tā tiek nosūtīta uz ASV. Var būt izņēmuma gadījumi, kad Google pārsūta pilnu IP adresi uz serveri ASV, pirms to tur saīsina. Mūsu vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, izveidotu pārskatus par vietnes darbībām un sniegtu mums papildu pakalpojumus par vietnes lietošanu un ar internetu saistītiem pakalpojumiem. Google Analytics iesniegtie IP adreses dati netiek apvienoti ar citiem Google datiem.

Pārlūka spraudnis

Sīkdatņu iestatīšanu, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu, var novērst. Tomēr tas var ierobežot dažas mūsu vietnes funkcijas. Tāpat jūs varat bloķēt tikai to datu vākšanu, kas attiecas uz jūsu vietnes lietojumu, tostarp jūsu IP adresi, tajā skaitā turpmāko Google Analytics veikto apstrādi. Piemēram, to var izdarīt, instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kuru varat lejupielādēt, izmantojot šo saiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Iebildumi pret Google Analytics veikto datu vākšanu

Jūs varat novērst datu vākšanu, izmantojot Google Analytics, noklikšķinot uz šīs saites. Tas iestatīs atteikšanās sīkfailu kopu, kas neļaus iegūt jūsu datus turpmāko mūsu vietnes apmeklējumu laikā: Disabling Google Analytics.Sīkāku informāciju par lietotāju datiem un Google Analytics varat atrast Google konfidencialitātes politikā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Līguma datu apstrāde

Lai pilnībā izpildītu datu aizsardzības likumus, esam parakstījuši līgumu ar Google par datu apstrādi.

Demogrāfiskie dati pakalpojumā Google Analytics

Mūsu vietne izmanto Google Analytics funkciju "demogrāfiskie raksturlielumi". To var izmantot, lai ģenerētu pārskatus, kas satur paziņojumus par lapas apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati ir iegūti no uz interesēm balstītas Google reklāmas un trešo pušu apmeklētāju datiem. Datu piešķiršana konkrētai personai nav iespējama. Šo funkciju var deaktivizēt jebkurā laikā. Tas ir iespējams, izmantojot Google konta reklāmu iestatījumus vai vispār izvairoties no jūsu datu iegūšanas pakalpojumā Google Analytics, kā paskaidrots sadaļā “Iebildumi pret datu vākšanu”.