Radošums uzņēmējdarbībā

Runātāja: Gundega Skudriņa

Māksla un uzņēmējdarbība. Kā savstarpēji mijiedarbojas abas nozares un kā radošumu pārvērst veiksmīgā biznesā!

Gundega Skudriņa ir Skudras metropoles veidotāja.